GDPR a ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Správce serveru niofan.cz zaručuje všem čtenářům tohoto webu ochranu jejich osobních údajů. Niofan.cz nesbírá žádné osobní údaje čtenářů, vyjma těch, které jsou dobrovolně poskytnuty samotnými čtenáři (tím se myslí zejména vyplnění kontaktního formuláře). Tyto údaje však nepoužíváme k žádným dalším účelům, marketingovým e-mailům a ani je neposkytujeme třetím stranám.

Osobní údaje nejsou vytvořeny pouze interakcí uživatele s tímto webem. Osobní údaje jsou také generovány z technických procesů, jako jsou kontaktní formuláře, komentáře, soubory cookie, sekce komentářů, analytika a vložení třetích stran.

Cookies

Web niofan.cz využívá cookies a další související technologie. Cookies na web také vkládají třetí strany, se kterými spolupracujeme. A to zejména:

  • Google Analytics
  • Google AdSense
  • eHUB.cz
  • etoro.com

Odstranění či export uživatelských dat

Pokud jste na webu niofan.cz vyplnili a odeslali kontaktní formulář, můžete nás požádat o smazání vašich údajů z našich systémů.

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Toto nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Podmínky použití

Obsah tohoto serveru je chráněný autorským zákonem a jeho šíření je bez písemného souhlasu autora zakázáno. Uživatel serveru niofan.cz smí použít dokumenty stáhnuté z tohoto serveru pouze pro vlastní použití a nesmí je distribuovat v jakékoli formě třetím stranám. Veškeré ochranné známky nebo jiná označení třetích osob nebo výrobků či služeb třetích osob, které jsou zmíněny na těchto stránkách, přísluší jejich právoplatným držitelům a jsou použity výlučně k identifikaci příslušných osob nebo jejich výrobků či služeb.

Omezení odpovědnosti

Provozovatel nezaručuje, že informace publikované na internetové adrese www.niofan.cz jsou správné, úplné a aktuální. Z toho důvodu provozovatel neodpovídá za škodu nebo jinou újmu, která by uživateli uvedených stránek mohla vzniknout v důsledku užití takových informací. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, na které jeho stránky mohou odkazovat.

Provozovatel neodpovídá za informace nebo obsah materiálů, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez ohledu na skutečnost, zda se tak stane s jeho vědomím nebo nikoliv. Provozovatel si však vyhrazuje právo odstranit z internetových stránek jakékoliv informace nebo materiály, které na jeho stránky umístí třetí osoby, a to bez udání důvodu.